Στην καταγγελία του Κομμουνιστικού Κόμματος για νέες τηλεφωνικές υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κ.Ε. του κόμματος στον Περισσό απαντάει η Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Απάντηση της ΑΔΑΕ στην καταγγελία του ΚΚΕ για υποκλοπές

Αναφερόμενη στη σχετική ανοιχτή επιστολή του ΚΚΕ για «πρόσφατα περιστατικά που κατ’ εκτίμησή του, εγείρουν εκ νέου υποψίες παραβίασης του απορρήτου» η ΑΑΔΕ αναφέρει πως «καμία σχετική καταγγελία, δεν περιήλθε» σε αυτή μέχρι σήμερα.

Η Αρχή σημειώνεται επίσης το εξής: «Με αυτονόητο σεβασμό στο δικαίωμα διασφάλισης του απορρήτου που αφορά ειδικότερα τα πολιτικά κόμματα ως φορείς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος, η ΑΔΑΕ σε σχέση με καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το ΚΚΕ ενώπιόν της, κατά τα έτη 2016, 2017 και 2019, ολοκλήρωσε ενδελεχώς και σε επίκαιρο χρόνο τη διερεύνησή τους, έθεσε δε, ως όφειλε, τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου (πρακτικό 5 της από 25.1.2017/5ης συνεδρίασης, πρακτικό 67 από 20.9.2017/67ης συνεδρίασης και πρακτικό 46 της από 8.11.2019/46ης συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής) υπόψη τόσο του ΚΚΕ, όσο και άλλων θεσμικών οργάνων».

Τέλος, η ΑΑΔΕ θύμισε ότι «στο ελληνικό σύστημα δικαίου, το απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας ή ανταπόκρισης είναι απολύτως απαραβίαστο. Η μέριμνα για την προστασία του δε και οι σχετικές οργανωτικές εγγυήσεις, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Συντάγματος, απορρέουν τόσο από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας, όσο και από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών».

Εφημερίδα των Συντακτών